English 香港站
職位類型:
  

       

中酒金寶來暫不作醫觀酒店
        來源: 澳門日報          發佈時間:2021-10-22          流覽次數:53
分享到:

中酒金寶來暫不作醫觀酒店藍同好

    中酒金寶來暫不作醫觀酒店

    已消毒清潔將公佈重開時間

    【本報消息】旅遊局公共關係處長藍同好昨日表示,金皇冠中國大酒店及金寶來酒店已遵循衛生部門的指導消毒清潔,兩家酒店暫不用作醫學觀察酒店一段時間,重開時將會盡快公佈。

    藍同好匯報昨日在酒店接受醫學觀察的人士合共一千○四十五人,三百六十五人在指定醫學觀察酒店,六百八十人在自選醫學觀察酒店。總數當中包括三百九十五名澳門居民,一百五十三名外僱和四百九十七名旅客。

    衛生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好也匯報,十月十八至二十日需接受醫學觀察人士新增二百○一人,其中澳門居民八十人,非澳門居民一百二十一人。

    截至前日,累計醫學觀察人士有五萬二千三百八十九人,仍在醫學觀察人士有九百三十四人,九百三十二人在指定酒店,二人在衛生局設施。網站主頁  |   人才求職  |   企業招聘  |   培訓頻道  |   新聞中心  |   Talk853.com  |   Bid853.com  |   關於我們  |   聯繫我們
鄭重聲明 :本網只提供公司和求職者之間一個網絡交流平臺,不涉及任何公司與求職者之間的勞務關係.
未經澳門人才網同意,不得轉載澳門人才網之所有招聘及相關信息
Copyright© 2005-2021  澳門人才網(www.Job853.com). All rights reserved.    法律顧問:麥興業大律師樓
Powered by 澳門長江網絡有限公司(互聯網服務牌照01/2007)